Παρασκευή, 10 Οκτωβρίου 2014

ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ  ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ-ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

  ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Το 1ο τμήμα της έκθεσης στην 1η παράγραφο .Κατατοπίζει σχετικά με το θέμα και με τον προβληματισμό που αυτό περικλείει. Γι’αυτό συχνά στον πρόλογο ,λέμε με δικά μας λόγια αυτό που λέει το θέμα και προετοιμάζουμε τον αναγνώστη για όσα θα ακολουθήσουν στο κύριο μέρος.

 ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ

Εδώ κάνουμε την κυρίως ανάπτυξη του θέματος δηλ .γράφουμε τις απόψεις, τους προβληματισμούς μας ,τα αίτια ,τις συνέπειες ή ακόμη και τις προτάσεις-λύσεις που προτείνουμε με μορφή παραγράφων.

 ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Συμπεράσματα από την ανάπτυξη που προηγήθηκε ή μια αναφορά στα βασικά σημεία της ανάπτυξής μας.

           ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ-ΔΟΜΗ  ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ

 Θεματική περίοδος :το πρώτο μέρος της παραγράφου που είναι σύντομο και  παρουσιάζει το θέμα της παραγράφου.
 Σχόλια ή λεπτομέρειες :εδώ αναπτύσσεται ,αναλύεται η θεματική περίοδος.
 Κατακλείδα: συνοψίζονται οι λεπτομέρειες ή δίνεται ένα συμπέρασμα.

Καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει αντιστοιχία ανάμεσα στα μέρη της έκθεσης και της παραγράφου.

   Πώς θα γράψουμε μία καλή έκθεση ή ένα καλό κείμενο:

 Ένα καλό γραπτό εξαρτάται από τις ιδέες που περιέχει(περιεχόμενο) ,τον    τρόπο που θα τις οργανώσουμε (δομή) αλλά και από τον τρόπο έκφρασης ,το λόγο μας.
  Βασικά βήματα

& Διαβάζουμε πολύ καλά το θέμα που μας δίνεται ,όσες φορές χρειαστεί, μέχρι να το κατανοήσουμε.
& Συγκεντρώνουμε σιγά-σιγά στο μυαλό μας το απαιτούμενο υλικό, τις κύριες  ιδέες μας, φροντίζοντας να κάνουμε στο πρόχειρο ένα σύντομο σχεδιάγραμμα για να τις καταγράψουμε . Έτσι ,αρχικά δε θα ξεχάσουμε τις ιδέες μας αλλά επιπλέον στη συνέχεια θα μπορέσουμε να τις βάλουμε σε μια σειρά ,(ποιες ιδέες ταιριάζει να γραφούν πρώτα και ποιες αργότερα) δηλ.να τις οργανώσουμε. Έτσι ο αναγνώστης θα μπορέσει να παρακολουθήσει τις σκέψεις μας να διαδέχονται λογικά η μία την άλλη.
& Αυτή η οργάνωση των ιδεών είναι καλό να γίνει μετά την καταγραφή τους και πριν το γράψιμο του κειμένου μας-έκθεσης.
& Πριν ξεκινήσουμε το γράψιμο της έκθεσης ξαναδιαβάζουμε το θέμα για να ελέγξουμε αν το υλικό που συγκεντρώσαμε ανταποκρίνεται στις ανάγκες του θέματος.
& Γράφουμε τον πρόλογο όπως έχουμε αναφέρει.
& Περνάμε στο κύριο θέμα όπου θα αναπτύξουμε τις ιδέες μας, τα επιχειρήματά μας σε παραγράφους. Δηλαδή για κάθε κύρια ιδέα που παίρνουμε από το σχεδιάγραμμά μας κάνουμε μία παράγραφο.

  Γενικά ας μην ξεχνάμε ότι:


  •     Καλό είναι να μην κάνουμε μεγάλες περιόδους ,ειδικά αν έχουμε δυσκολίες στην έκφραση.

  •     Κάθε παράγραφος να είναι ευδιάκριτη.

  •     Προσοχή σε ορθογραφία και στίξη.

  •     Αποφεύγουμε τις επαναλήψεις μεταβατικών λέξεων ή και φράσεων(επίσης, ακόμη, πρέπει κ.ά.).Για παράδειγμα το πρέπει μπορεί να αντικατασταθεί με: επιβάλλεται, είναι απαραίτητο, κρίνεται αναγκαίο, προβάλλει το αίτημα, είναι επιτακτική ανάγκη, ευθύνη όλων αποτελεί ,αρμόζει, η λύση που διαφαίνεται  και πολλά άλλα. Επίσης υπάρχουν ποικίλες συνδετικές λέξεις: ειδικότερα, ωστόσο, με αποτέλεσμα, για παράδειγμα, επιπλέον, στη συνέχεια, αναμφίβολα, είναι γενικά αποδεκτό, ιδιαίτερα, προπάντων, παρόμοια, με τον ίδιο τρόπο, στη συνέχεια, με δεδομένο ,από την άλλη πλευρά.  •     Σε ένα καλό γραπτό ο αναγνώστης διαβάζει ,κατανοεί και απολαμβάνει .

                               Στογιάννη Ευαγγελία
                                   Φιλόλογος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...