Δευτέρα, 22 Ιουνίου 2015

ΚΥΛΗΣΕ ΚΙ ΑΥΤΗ Η ΧΡΟΝΙΑ...
                                     Οι εξετάσεις
Επέρασε ένας χρόνος. Την Κυριακή είναι οι εξετάσεις. Όλα τα παιδιά ετοιμάζονται. Άλλα θα ειπούν ποιήματα, και άλλα θα τραγουδήσουν.
 Πολλά παιδιά ετοιμάζουν έργα. Θα τα βάλουν στην έκθεσί των. Ο Μίμης ετοίμασε ένα καράβι. Η Άννα εζωγράφησε κάτι. Εζωγράφησε το κτήμα του θείου.
Όταν ήλθε η Κυριακή, έγινε η μεγάλη εορτή και όλοι ήσαν χαρούμενοι. Τα παιδιά θα προβιβάζονταν, θα επήγαιναν στην παραπάνω τάξι και γι’αυτό τα εκαμάρωναν όλοι.       Από το Αλφαβητάριον των Γιαννέλη-Σακκά του 1969


                                             


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...