Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου 2014

ΦΥΣΙΚΗ Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ : ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2ο και 3ο                                              Φυσική  Α΄ Γυμνασίου                                  

                    Για  το  φύλλο  εργασίας  Ν°  2
Μέτρηση  του  χρόνου  ονομάζουμε  τη  μέτρηση  της  χρονικής  διάρκειας  μεταξύ  δύο  χρονικών  γεγονότων  ή  μεταξύ  της  αρχής  και  του  τέλους  ενός  γεγονότος  (αλλιώς : μεταξύ  δύο  χρονικών  στιγμών)
Για  τη  μέτρηση  του χρόνου  χρησιμοποιούμε  φαινόμενα  τα  οποία  επαναλαμβάνονται  με  τον  ίδιο  τρόπο  σε  ίσα  χρονικά  διαστήματα  τα  οποία  ονομάζονται  περιοδικά  φαινόμενα .
Στο  Διεθνές  Σύστημα  Μονάδων  (S.I)  θεμελιώδης  μονάδα  μέτρησης  του  χρόνου  είναι  το  δευτερόλεπτ(s)
                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                    
                              

              Για  το  φύλλο  εργασίας  Ν°  3
                
                       « Άλλο  μάζα  κι  άλλο  βάρος »
Μάζα (m)
Όργανο  μέτρησης  της  μάζας είναι  ο  ζυγός (ζυγαριά)
Θεμελιώδης  μονάδα  μάζας  στο  Διεθνές  Σύστημα  (S.I)  είναι  το  χιλιόγραμμο (Kg)
Βάρος (w)
    Βάρος  είναι  η  ελκτική  δύναμη  που  ασκεί  η  Γη  σ’ ένα  σώμα . Είναι  δύναμη.
Όργανο  μέτρησης  του  βάρους  είναι  το  δυναμόμετρο 
Μονάδα μέτρησης  είναι  το Νιούτον (Ν)
Συνδέονται  με  τη  σχέση  :  w = m • g
                 (g  είναι  η  επιτάχυνση  της  βαρύτητας  , g =9,8 m/s2)

                           
                                                                                                                    Επιμέλεια
                                                            Ειρήνη  Πανταζή
                                                                  Χημικός             

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...