Τετάρτη, 1 Οκτωβρίου 2014

ΠΕΡΙΛΗΨΗ                   ΠΩΣ ΓΡΑΦΩ ΜΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ             


!  Πρέπει να πυκνώσω ένα κείμενο ,δηλαδή να το ξαναγράψω με δικά μου λόγια κρατώντας μόνο τα σημαντικά σημεία που περιέχει.
!  Επομένως η περίληψη θα είναι ένα νέο κείμενο που θα έχει το ίδιο περιεχόμενο με το αρχικό  κείμενο αλλά θα είναι μικρότερο.

Για να γράψω μία σωστή περίληψη πρέπει:

&  Να διαβάσω καλά και να καταλάβω το κείμενο.
&  Να υπογραμμίσω σημαντικές φράσεις ή λέξεις, λέξεις-κλειδιά.
&  Να φτιάξω τους πλαγιότιτλους κάθε παραγράφου.
&  Συνδέω όσο καλύτερα μπορώ τους πλαγιότιτλους ,χρησιμοποιώντας συνδετικές λέξεις ή φράσεις ,για να σχηματιστεί ένα ενιαίο κείμενο.

Σε μία καλή περίληψη δεν  πρέπει:

 • Να αντιγράφω το κείμενο (μπορώ να χρησιμοποιώ λέξεις του κειμένου).
 • Να ξεφύγω από τα κύρια νοήματα του κειμένου και να αφαιρέσω κύρια σημεία του παραποιώντας το περιεχόμενο του αρχικού κειμένου.
 • Να γράφω τα παραδείγματα ή ερευνητικά στοιχεία (αν υπάρχουν δίνω(μόνο τα συμπεράσματα) αλλά ούτε και ερωτήματα.
 • Να αλλάζω τη σειρά του κειμένου.
 • Να παραθέτω άτακτα τις πληροφορίες του κειμένου ,χωρίς συνοχή, ούτε να επαναλαμβάνω στοιχεία που βρίσκονται σε διαφορετικές παραγράφους.
 • Να προσθέτω δικές μου απόψεις ,σχόλια ή πληροφορίες.
 • Να χρησιμοποιώ α΄ ή β΄ πρόσωπο.
             Μια καλή περίληψη έχει:
 •    Το δικό μας ύφος με πληροφοριακό χαρακτήρα.
 •     Συνοχή νοημάτων, χωρίς κενά επαναλήψεις , πλεονασμούς.
 •    Σωστή ορθογραφία ,σύνταξη ,σημεία στίξης.
 •    Τη βασική δομή :πρόλογος- κύριο θέμα- επίλογος.
 •    Συνδετικές λέξεις ή φράσεις .
            Πώς κάνω αναφορά στο συγγραφέα
Με φράσεις όπως :ο συγγραφέας ασχολείται με… ,αναφέρεται σε…, εξετάζει ,λέει, υποστηρίζει, επισημαίνει, ισχυρίζεται,
διαπιστώνει, εξηγεί, συγκρίνει
Ή με φράσεις όπως:
Σύμφωνα με το συγγραφέα …
 Κατά την άποψη του συγγραφέα…
Στο τέλος μπορώ να γράψω:
Ο συγγραφέας καταλήγει, συμπεραίνει ,κλείνει το κείμενο υποστηρίζοντας ότι, ή φράσεις όπως τελικά ,κλείνοντας ,στο τέλος του κειμένου.


 

Θα τα καταφέρω;Χμ! Λέω να προσπαθήσω

                                                         Στογιάννη Ευαγγελία
                                                                   Φιλόλογος
             

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...