Σάββατο, 17 Σεπτεμβρίου 2016

ΑΠΟ ΤΗ ΡΩΜΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΡΩΜΗ - ΙΣΤΟΡΙΑ Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α’(ο Μέγας) : πήρε τα ακόλουθα μέτρα για να στηρίξει το κράτος :

 • Ίδρυση νέου διοικητικού κέντρου (Κωνσταντινούπολη), στη θέση του αρχαίου Βυζαντίου, στο σταυροδρόμι Ασίας και Ευρώπης, με μεγάλη εμπορική σημασία.

Γιατί πήρε αυτή την απόφαση ;


  1. γιατί η Ανατολή είχε ακμαίο πληθυσμό και οικονομία.
  2. γιατί εκεί οι Χριστιανοί ήταν περισσότεροι και ο Κων/νος στηρίχτηκε σ’ αυτούς.
  3. γιατί στην Ανατολή υπήρχαν θρησκευτικές συγκρούσεις, που έπρεπε να αντιμετωπίσει.
  4. γιατί από εκεί μπορούσε να αποκρούσει ευκολότερα τους εχθρούς του (Γότθους και Πέρσες).

Κωνσταντινούπολη : χτίστηκε με βάση το σχέδιο της Ρώμης (Νέα Ρώμη), νέα τείχη, φόρουμ (πλατεία), Ιερόν Παλάτιον, Σύγκλητος, δημόσια κτίρια και αύξησε γρήγορα τον  πληθυσμό της.

Εγκαίνια : 11 Μαΐου  330

 • Αναγνώρισε το δικαίωμα στους Χριστιανούς να λατρεύουν το Θεό τους, εξέδωσε ευνοϊκούς νόμους, υιοθέτησε το «Χριστόγραμμα» (σύμβολο του Χριστού):
Γιατί;

  1. γιατί οι Χριστιανοί ήταν η πιο δυναμική πληθυσμιακή ομάδα της Ανατολής.
  2. γιατί μπορούσε να βασιστεί σ’ αυτούς για να υπάρξει ενότητα στο κράτος.

Όμως : υπήρξε αντίδραση από τους οπαδούς της αρχαίας θρησκείας  (ειδωλολάτρες).

313 : Διάταγμα των Μεδιολάνων : οι Χριστιανοί λατρεύουν ελεύθερα το Θεό τους,   τέλος των διωγμών.

325 : Α’ Οικουμενική Σύνοδος (Νίκαια) : αντιμετώπιση των αιρέσεων, ειρήνευση της Εκκλησίας και του κράτους

 • Καθιέρωσε στη διοίκηση τη διάκριση της πολιτικής από τη στρατιωτική εξουσία.
 • Κυκλοφόρησε ένα πολύ σταθερό χρυσό νόμισμα.ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ :

1. Ποια μέτρα πήρε ο αυτοκράτορας Κων/νος Α΄ για να στηρίξει το κράτος;
2. Για ποιους λόγους ο Κων/νος  αποφάσισε να ιδρύσει νέο διοικητικό κέντρο;
3. Ποια πλεονεκτήματα παρουσίαζε η Κων/πολη ;
4. Ποια ήταν η φυσιογνωμία του νέου διοικητικού κέντρου του ρωμαϊκού κράτους;
5. Ποια θρησκευτική πολιτική ακολούθησε ο Κων/νος και γιατί;
6. Τι ήταν το διάταγμα των Μεδιολάνων και ποια η σημασία του;
7. Τι γνωρίζετε για την Α΄ Οικουμενική Σύνοδο;
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ :
Γραφιστικές αναπαραστάσεις μνημείων της Κωνσταντινούπολης :

 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΝΑΝΝΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ - ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ (http://istografia.blogspot.gr)


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...