Σάββατο, 3 Δεκεμβρίου 2016

"ΜΟΝΑΧΗ ΕΓΝΟΙΑ Η ΓΛΩΣΣΑ ΜΟΥ..."·     

Γράφουμε σωστά:           Παρ΄όλα αυτά αλλά παρόλο
·        Εν τούτοις όχι εντούτοις
·        Κατ’ αρχήν και καταρχήν (=βασικά)
 αλλά κατ’αρχάς (=αρχικά)
·        απευθείας όχι απ’ευθείας
·        εξαιτίας όχι εξ αιτίας
·        εξαρχής όχι εξ αρχής
·        αφ’ενός αλλά και αφενός
·        αφότου όχι αφ’ότου
·        υπ’ όψιν αλλά και υπόψη
·        καθαυτό όχι καθ’ αυτό
 Επιμέλεια
Στογιάννη Ευαγγελία
      Φιλόλογος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...