Σάββατο, 10 Δεκεμβρίου 2016

ΜΟΝΑΧΗ ΕΓΝΟΙΑ Η ΓΛΩΣΣΑ ΜΟΥ...(2)

Λέμε και γράφουμε:

Ανέκαθεν όχι από ανέκαθεν ή εξ ανέκαθεν
Αδιακρίτως  όχι αδιακρίτου
Ανεξαρτήτως όχι ανεξαρτήτου
Επικεφαλής (άκλιτο) όχι τον επικεφαλή, τους επικεφαλείς
Όσον αφορά όχι ως αναφορά
Απλά= με απλό τρόπο
Απλώς =μόνο
Ιδιαίτερα =κυρίως
Ιδιαιτέρως =κατ’ιδίαν, χωρίς την παρουσία άλλων
Άμεσα (τροπ. επίρρημα) δηλ. χωρίς να μεσολαβήσει κάποιος
Αμέσως (χρον.) =τώρα, γρήγορα
Εκτάκτως (χρον. επίρρημα) =ξαφνικά
Έκτακτα (τρπ. επίρρημα) =πολύ ωραία


                                    Επιμέλεια
                      Στογιάννη Ευαγγελία
                                  Φιλόλογος


Πηγή: «Το λες σωστά, το γράφεις σωστά;»Εκδ.Μεταίχμιο

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...