Τρίτη, 13 Δεκεμβρίου 2016

Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΕΠΟΠΟΙΪΑ. ΕΠΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΑ Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ)

Νικηφόρος Φωκάςα. Αγώνες με τους Άραβες

Ρωμανός Λακαπηνός (920-944) : αντεπίθεση των Βυζαντινών κατά των Αράβων  → ο στρατηγός  Ι. Κουρκούας : κατάληψη της Έδεσσας της Συρίας

Στρατηγοί - Αυτοκράτορες : 1. Νικηφόρος Φωκάς
                                            2. Ιωάννης Τζιμισκής
                                            3. Βασίλειος Β’
    Στόχος τους : η ανάκτηση όλων των βυζαντινών περιοχών στην Εγγύς   Ανατολή → ανάκτηση Κρήτης, Κύπρου, Κιλικίας, Συρίας και Παλαιστίνης (τμήματα)
β. Αγώνες με τους Βουλγάρους

 Εχθρικές σχέσεις Βουλγάρων - Βυζαντίου (από  το 10ο αι.).
    Συμεών : είχε σκοπό να ιδρύσει μια βουλγαροβυζαντινή αυτοκρατορία   και πήρε τον τίτλο : «Βασιλεύς Βουλγάρων και Ρωμαίων» → πολιόρκησε την Κων/λη, αλλά πέθανε.
    Πέτρος : συνθήκη ειρήνης με το Βυζάντιο και γάμος με τη Μαρία (ανιψιά του Ρωμανού Λακαπηνού)
    Σαμουήλ : ίδρυσε νέο βουλγαρικό κράτος με κέντρο την Αχρίδα → τον αντιμετώπισε ο Βασίλειος Β’ και τον νίκησε ολοκληρωτικά (μάχες Σπερχειού και Κλειδίου 1014-1018)


    Βουλγαρία : χωρίστηκε σε δύο θέματα και τα σύνορα του Βυζαντίου  έφτασαν πάλι ως το Δούναβη
γ. Οικονομικές συνέπειες των πολέμων

Οι κατακτήσεις του βυζαντινού στρατού (νέα εδάφη, πληθυσμοί και έσοδα) οδήγησαν την οικονομία σε μεγάλη ανάπτυξη.
Αποτελέσματα :

  1. Τέλος των αραβικών επιδρομών → ειρηνική καλλιέργεια της γης.
  2. Πολλαπλασιάστηκε η παραγωγή αγαθών και αυξήθηκε ο πλούτος του κράτους.
  3. Βελτιώθηκε το επίπεδο της ζωής, αυξήθηκε ο πλούτος και η πολυτέλεια.
  4. Ενισχύθηκε το διεθνές κύρος του Βυζαντίου και το αίσθημα περηφάνιας των Βυζαντινών.

Διαβάστε : "Τον καιρό του Βουλγαροκτόνου" της Πηνελόπης Δέλτα εδώ


ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ : 


  1. Ποιοι ήταν οι πρωταγωνιστές της Μακεδονικής Δυναστείας στον αγώνα κατά των Αράβων και ποια η δράση τους ;
  2. Να περιγράψετε τους αγώνες των Βυζαντινών κατά των Βουλγάρων και το τελικό αποτέλεσμά τους.
  3. Ποια ήταν τα οικονομικά αποτελέσματα των πολέμων ;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...