Τρίτη, 6 Δεκεμβρίου 2016

Η ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟΥΣ ΜΟΡΑΒΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΓΑΡΟΥΣ (ΙΣΤΟΡΙΑ Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ)


 

α. Ο  εκχριστιανισμός  των  Μοραβών

Ραστισλάβος : ήθελε τη στήριξη του Βυζαντίου, επειδή απειλούνταν από τους Γερμανούς και τους Βουλγάρους  ζήτησε από το Βυζάντιο ιεραποστόλους,  για να διδάξουν το Χριστιανισμό (862)

Μιχαήλ Γ’ και Φώτιος : κατάλαβαν ότι το Βυζάντιο θα είχε όφελος, αν επέκτεινε την επιρροή του και τον πολιτισμό του στην κεντρική Ευρώπη.
Κύριλλος (Κων/νος) και Μεθόδιος :
το κυριλλικό αλφάβητο

Ανέλαβαν  την ιεραποστολή, ο Κύριλλος δημιούργησε  το σλαβικό αλφάβητο (κυριλλικό) και απέδωσε στα σλαβικά τη Θεία Λειτουργία και τα ιερά βιβλία.
 
β. Η   σημασία  του  εκχριστιανισμού 

1.     οι Μοραβοί με τη χρήση της γλώσσας τους καταλάβαιναν τη λειτουργία → το  ιεραποστολικό έργο είχε τεράστια επιτυχία
2.      οργανώθηκε η σλαβική εκκλησία
3.      οι Σλάβοι επηρεάστηκαν από τον ελληνικό πολιτισμό και το Χριστιανισμό
4.      ενισχύθηκε η ενότητα όλων των Σλάβων  (κοινή φυλή και κοινή πίστη)

γ. Ο   εκχριστιανισμός των Βουλγάρων 

Το Βυζάντιο συγκρούστηκε με τον πάπα της Ρώμης  για το θέμα του εκχριστιανισμού των Βουλγάρων , γιατί ο πάπας ήθελε να επεκτείνει την επιρροή του στις περιοχές κοντά στο Βυζάντιο.

Η βάπτιση του Βόρη

Βυζαντινός στρατός : υποχρέωσε το Βόρη (ηγεμόνα των Βουλγάρων)  να δεχτεί το Χριστιανισμό από την Κων/λη και να βαπτισθεί ο ίδιος από τον Μιχαήλ Γ’.

Πάπας : αναμίχθηκε στα ζητήματα της βουλγαρικής εκκλησίας μετά από πρόσκληση του Βόρη → ο Φώτιος κατήγγειλε την επέμβαση και κατηγόρησε τη Ρώμη για λάθη στο θέμα της θρησκείας.
Σκοπός του Φωτίου : να υπερασπιστεί την ανεξαρτησία της βυζαντινής εκκλησίας και τα βυζαντινά συμφέροντα.

  •      Σύνοδος  867     - αναθεμάτισε τον Πάπα
-   απέρριψε το filioque (το Άγιο Πνεύμα εκ του Υιού)
-   καταδίκασε την επέμβαση της Ρώμης

  •     Σύνοδος 870 : η βουλγαρική εκκλησία να ανήκει στο Πατριαρχείο της Κων/λης.

 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ :

  1. Τι γνωρίζετε για τον εκχριστιανισμό των Μοραβών και το ιεραποστολικό έργο του Κυρίλλου και Μεθοδίου ;
  2. Ποια ήταν η σημασία του εκχριστιανισμού των Σλάβων ;
  3. Τι γνωρίζετε για τον εκχριστιανισμό των Βουλγάρων και τη βυζαντινή στάση απέναντι σ' αυτόν ;
   

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...