Τετάρτη, 22 Φεβρουαρίου 2017

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ : ΕΝΟΤΗΤΑ 8ηΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

1.    Να βρεις τα αντικείμενα των ρημάτων στις ακόλουθες προτάσεις και να διακρίνεις, όπου απαιτείται,  το άμεσο  και το έμμεσο:
 1. Μίσει τούς δειλούς καί τούς θρασεῖς.
 2. Φίλιππος ἠνώχλει ἡμῖν.
 3. Ὁ πατήρ ἐνέδυσε τόν Κῦρον ἰμάτιον.
 4. Σύ ἐπιθυμεῖς παιδείας, σωφροσύνης, δόξης.
 5. Οὐκ ἐρωτῶ σε τοῦτο.
 6. Ἐπλήρωσε τήν ναῦν ξύλων.
 7. Ἔδειξεν τήν ὁδόν αὐτοῖς.
 8. Παρεῖχε σῖτον καί οἶνον τοῖς συμμάχοις.
 9. Ἄγει τόν ἵππον τῶν ἡνίων.
 10. Πλησίαζε τοῖς ἀγαθοῖς.
 11. Ὁ νεανίας εἵπετο τῶ λοχαγῶ.
 12. Ἀγησίλαος οὐ χρημάτων ἐφείδετο.
 13. Οὐ τιμωρεῖται  με.
 14. Νοσοῦσι μεγάλας νόσους.
 15. Τά ἔργα οὐ  συμφωνεῖ τοῖς λόγοις.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...