Δευτέρα, 14 Νοεμβρίου 2016

Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ - ΙΣΤΟΡΙΑ Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ


α. Παγίωση και επέκταση των αλλαγών :
-         Ισαυρική ή Συριακή δυναστεία (8ος αι.)
-         Δυναστεία του Αμορίου (9ος αι.)  
     στα χρόνια τους σταθεροποιούνται οι αλλαγές του 7ου αι. και γίνονται μόνιμα γνωρίσματα του κράτους  → διαμορφώνεται το μεσαιωνικό ελληνικό βυζαντινό κράτος
  •       Εξωτερική πολιτική :

-     σταθεροποίηση συνόρων Βυζαντίου - Χαλιφάτου : Μ. Ασία (στεριά) - γραμμή Κιλικία, Κύπρος, Κρήτη (θάλασσα)
-      αντεπίθεση Βυζαντινών στη Μ. Ασία
-  επιτυχής αντιμετώπιση των Βουλγάρων και αρχή της αφομοίωσης των σλαβικών πληθυσμών
 
Τα θέματα το 10ο αι.

  •      Εσωτερική πολιτική :

-     Ενισχύθηκε ο ελληνικός χαρακτήρας του κράτους (περιορίστηκε η χρήση της λατινικής)
-      Οργανώθηκε η κεντρική διοίκηση (σημαντικότερη υπηρεσία η αρμόδια για την εξωτερική πολιτική)
-   Οργανώθηκε η περιφερειακή διοίκηση α) γενικεύτηκαν τα θέματα β) ο στρατηγός συχνά αποκτούσε δύναμη επικίνδυνη για την κεντρική εξουσία (εξεγέρσεις) γ) ο θεματικός στρατός : στρατιώτες -  αγρότες (παίρνουν κτήματα - παρέχουν υπηρεσία) → περιορισμός των μισθοφόρων και ανάπτυξη μικρής και μεσαίας ιδιοκτησίας

β. Ανάκαμψη της οικονομίας :

-         Αύξηση του πληθυσμού
-         Ξεπεράστηκε η κρίση στην οικονομία, αυξήθηκαν τα κρατικά έσοδα
-         Αναζωογονήθηκε το εμπόριο και η βιοτεχνία, αν και η οικονομία παραμένει αγροτική.
   
 9ος αι. : Νικηφόρος ο Α’ : «κακώσεις» (έτσι ονομάστηκαν από τους εχθρούς του) : τολμηρά οικονομικά μέτρα για να βελτιωθεί η οικονομία (εμπόριο και κρατικά έσοδα).

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ :


  1. Ποιες εξελίξεις έλαβαν χώρα στην εξωτερική πολιτική στα χρόνια των Ισαύρων και της δυναστείας του Αμορίου ;
  2. Τι άλλαξε στην εσωτερική πολιτική του βυζαντινού κράτους και ιδιαίτερα σε σχέση με το θεσμό των θεμάτων την ίδια εποχή ;
  3. Τι συμβαίνει στον τομέα της οικονομίας ;
  4. Τι ήταν οι "κακώσεις", ποιος αυτοκράτορας τις επέβαλε και για ποιους λόγους ;
 


ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΝΑΝΝΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ - ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ (http://istografia.blogspot.gr)
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...