Τρίτη, 15 Νοεμβρίου 2016

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ - ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (ΕΝΟΤΗΤΑ 2η)
ΠΕΡΙΛΗΨΗ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ
 • Στην αρχή … ή  στον πρόλογο…
 • Το κείμενο μάς ενημερώνει για … ή το κείμενο αναφέρεται σε …
 • Ο συγγραφέας ασχολείται με … ή αναφέρεται σε … ή εξετάζει …
 
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
 • Στη συνέχεια, έπειτα, στο κύριο μέρος, στην πρώτη παράγραφο
 • Ο συγγραφέας αναφέρει, υποστηρίζει, εξηγεί, συγκρίνει, συμφωνεί, διαφωνεί
 
ΚΑΤΑΚΛΕΙΔΑ
 • Τέλος, τελικά, κλείνοντας, στο τέλος του κειμένου
 • Ο συγγραφέας καταλήγει, τελειώνει, συμπεραίνει

ΤΙ  ΠΡΟΣΕΧΩ  ΣΤΗΝ  ΠΕΡΙΛΗΨΗ


Α. Ως προς τη μορφή της περίληψης :
 • Ορθογραφικά και συντακτικά λάθη
 • Σημεία στίξης
 • Κατάλληλο ύφος και γλώσσα, ανάλογα με τον αποδέκτη της περίληψης (σε ποιον απευθύνεται).
 • Ακρίβεια και σαφήνεια στη διατύπωση
Β. Ως προς τη δομή της περίληψης :
 • Ακολουθώ το σχήμα πρόλογος - κύριο θέμα - επίλογος του αρχικού κειμένου
 • Χρησιμοποιώ συνδετικές λέξεις και φράσεις (π.χ. έπειτα, ακόμα, αλλά, γιατί, επειδή, αντίθετα, επιπλέον, ωστόσο κτλ.)


Γ. Ως προς το περιεχόμενο της περίληψης :
 • Επιλέγω τα βασικά σημεία του αρχικού κειμένου, όχι λεπτομέρειες
 • Δεν αντιγράφω ό,τι ακριβώς λέει το κείμενο, το διατυπώνω με δικά μου λόγια
 • Αποφεύγω να κρίνω θετικά ή αρνητικά το αρχικό κείμενο


 
 
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΝΑΝΝΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ - ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ (http://istografia.blogspot.gr)
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...