Τετάρτη, 23 Νοεμβρίου 2016

Η ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΕΠΟΧΗ : ΟΙ ΕΡΙΔΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ (726 - 843) - ΙΣΤΟΡΙΑ Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ


α. Ορισμός , πρωτεργάτες και παράγοντες :

Εικονομαχία : θρησκευτική και πολιτική διαμάχη σχετικά με το ζήτημα 
                      της λατρείας των εικόνων

Πρωτεργάτες : Λέων ο Γ’ και Κων/νος ο Ε’ (Ίσαυροι)

Παράγοντες (αιτίες) που οδήγησαν στην εικονομαχία :

    Οι ανεικονικές (αντίθετες στη λατρεία των εικόνων) αντιλήψεις των
      κατοίκων των ανατολικών επαρχιών
    Οι δεισιδαιμονίες και οι υπερβολές στη λατρεία των εικόνων
    Η  επιθυμία των Ισαύρων να περιορίσουν την επιρροή των μοναχών
    Η ιδέα ότι οι ήττες των Βυζαντινών οφείλονταν στην οργή του Θεού 
      για ό,τι συνέβαινε στο χώρο της λατρείας.

β. Φάσεις  :

Α’ φάση (726-787) :

-    Λέων ο Γ’ : απομάκρυνση εικόνας Χριστού από την Χαλκή Πύλη της Κων/λης 
    → διαμαρτυρίες του λαού της πρωτεύουσας.

-   730 : αυτοκρατορικό διάταγμα κατά της λατρείας των εικόνων
 -     Τιμωρίες κατά των εικονόφιλων : εξορίες, φυλακίσεις, δημεύσεις περιουσιών
Ιω. Δαμασκηνός : θεολόγος, υποστηρικτής των εικονολατρών

Κων/νος Ε’ : σκληρά μέτρα κατά των εικονολατρών : τρομοκράτηση 
των μοναχών και καταστροφή μοναστηριών ( υποστήριζαν τις εικόνες)
                      
  Ειρήνη  η  Αθηναία : Ζ’ Οικουμενική Σύνοδος (787)
-   Τερμάτισε την α’ φάση της εικονομαχίας
-   Αποκατάστησε τις εικόνες → τιμητική προσκύνηση
Β’ φάση (815-843) :


Λέων Ε’ Αρμένιος : οι ήττες των βυζαντινών στρατευμάτων οφείλονται
 στην εικονολατρία .
Θεοδώρα  : Σύνοδος  Κων/λης (843)
-   Τερμάτισε την β’ φάση της εικονομαχίας
-   Οριστική αποκατάσταση και αναστήλωση των εικόνων
 γ. Η σημασία της ήττας των εικονομάχων  :
Η αποκατάσταση των εικόνων  νίκη της ελληνικής πνευματικής 
παράδοσης.
Επίσης : 
    Τερματίστηκαν οι θρησκευτικές έριδες μεταξύ των πιστών
    Γόνιμη συνεργασία κράτους με την εκκλησία
   Πολλαπλασιάστηκαν  και πλούτισαν τα μοναστήρια
    Περιορίστηκαν οι υπερβολές στη λατρεία των εικόνων

δ. Συνέπειες της εικονομαχίας  :

     ο βυζαντινός λαός διχάστηκε
      υπήρξαν καταστρεπτικές συνέπειες :  

α) στην εξωτερική πολιτική : διακόπηκαν οι σχέσεις με την εκκλησία της Ρώμης     (αναζήτησε υποστήριξη στο Φραγκικό κράτος)
β) στον πολιτισμό : καταστράφηκαν πολλά έργα τέχνης, οι εκκλησίες διακοσμήθηκαν με φυτά και διακοσμητικά μοτίβα, υποχώρησε η ενασχόληση με τα γράμματα και καταστράφηκαν πολλά κείμενα εικονομάχων.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ :

1. Εικονομαχία : Να δώσετε τον ορισμό και να αναφέρετε τους πρωτεργάτες και τα αίτια.
2. Να παρουσιάσετε τις φάσεις της Εικονομαχίας, τους πρωταγωνιστές και την κατάληξη της κάθε φάσης.
3. Ποια είναι η σημασία της αποκατάστασης και αναστήλωσης των εικόνων ;
4. Ποιες ήταν οι συνέπειες της Εικονομαχίας ;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...