Παρασκευή, 19 Δεκεμβρίου 2014

ΓΛΩΣΣΑ Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ:ΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ-ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑ    

(Ενότητα 2: Γλώσσα- Γλώσσες και πολιτισμοί του κόσμου)


              Η ΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

      Η σημερινή κατάσταση:
 • Εισβολή ξένων γλωσσικών στοιχείων
 • Γλωσσική πενία δηλ. περιορισμένο,  φτωχό λεξιλόγιο που κάποτε αντικαθίσταται από χειρονομίες, γκριμάτσες, περιθωριακό λεξιλόγιο «αργκό».
 • Γλωσσική φτώχια και στον γραπτό λόγο με δυσκολίες στην έκφραση, γραμματικά και συντακτικά λάθη.
 • Περιορισμός και ανυπαρξία διαλόγου.

 Αίτια:
 • Μέσα μαζικής ενημέρωσης, διαφημίσεις, διαδίκτυο έχουν ως αποτέλεσμα να εισβάλλουν στοιχεία ξένων πολιτισμών πιο ισχυρών τόσο στη γλώσσα όσο και στον τρόπο ζωής. Η  γλώσσα  «δολοφονείται» ,η εικόνα κυριαρχεί και η τηλεόραση και το διαδίκτυο λειτουργούν  ως υποκατάστατα της σκέψης και του λόγου.
 • Καταναλωτισμός, χρηματοθηρία, περιορισμός πνευματικών αναζητήσεων
 • Αποφυγή του βιβλίου και της μελέτης, έτσι ο γλωσσικός πλούτος περιορίζεται
 • Στον αιώνα της πληροφορικής και της τεχνολογίας η καλλιέργεια της γλώσσας θεωρείται μάταιη και ξεπερασμένη
 • Το εκπαιδευτικό σύστημα: ελλιπής γλωσσικός προγραμματισμός, συνεχείς μεταρρυθμίσεις, παιδεία απομνημονευτική .
                                                                                        
                                                       
                                         ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑ

Η γνώση μιας ή περισσότερων ξένων γλωσσών πέρα από τη μητρική.

Απαραίτητη σήμερα :με τα σύγχρονα μέσα συγκοινωνιών και επικοινωνιών οι αποστάσεις έχουν εκμηδενιστεί, τα σύνορα μεταξύ των κρατών έχουν καταργηθεί:

 •  Πολυπολιτισμικότητα των σύγχρονων κοινωνιών
 •   Νέα δεδομένα στην αγορά εργασίας
 •   Νέες ανάγκες με την ανάπτυξη επιστημών και τεχνολογίας
 •   Συνεργασίες κρατών, πολιτικών, επιστημόνων σε οικονομικό, πολιτικό, επιστημονικό επίπεδο.

Τα οφέλη:

 •   Με ανοιχτά σύνορα οι άνθρωποι επικοινωνούν μεταξύ τους και δημιουργούν σχέσεις πολιτιστικές, οικονομικές, διαπροσωπικές.
 •  Επαγγελματική αποκατάσταση εντός ή εκτός της χώρας ή επέκταση επαγγελματικών δραστηριοτήτων
 •  Μόρφωση, επιμόρφωση, σπουδές σε ξένα πανεπιστήμια ή μελέτη ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας
 •   Η πρόοδος της τεχνολογίας είναι προσιτή με τη γλωσσομάθεια
 •   Ευκολία στις μετακινήσεις για τουριστικούς λόγους( η χώρα μας είναι τουριστικός προορισμός)
 •   Δυνατότητα γνωριμίας άλλων πολιτισμών και άρα αξιών, ιδεών, αντιλήψεων
 • Συνειδητοποιεί την ιδιαιτερότητα κάθε πολιτισμού αλλά αξιολογεί καλύτερα και τον δικό του.

Οι ωφέλειες είναι πολλαπλές φτάνει να μην υπάρχει εμμονή στην εκμάθηση και χρήση ξένων γλωσσών γεγονός που μπορεί να οδηγήσει στην ελλιπή γνώση της μητρικής ,στην ξενομανία, στην απομάκρυνση από την εθνική παράδοση, στην πολιτιστική αλλοτρίωση.


« Ο Θεός μας χάρισε μια γλώσσα ζωντανή, πεισματάρα και χαριτωμένη που αντέχει ακόμη μολονότι έχουμε εξαπολύσει όλα τα θεριά για να τη φάνε»
                                                                                                    Γ. Σεφέρης


        
                                                                                              Στογιάννη   Ευαγγελία,φιλόλογος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...