Κυριακή, 29 Μαρτίου 2015

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - Η ΑΝΑΠΝΟΗ

                                           
                    
         ...Καινούριες γνώσεις που θα αποκτήσω

1. Τι είναι η αναπνοή και ποιος ο ρόλος του οξυγόνου σε αυτή.

                    Η  ενέργεια εξασφαλίζεται από την  τροφή.
Όλοι οι οργανισμοί χρειάζονται ενέργεια και την εξασφαλίζουν με τη διάσπαση ορισμένων χημικών ουσιών, όπως η γλυκόζη. Η διάσπαση αυτή περιλαμβάνει μια σειρά χημικών αντιδράσεων που γίνονται μέσα στα κύτταρα και ονομάζεται κυτταρική αναπνοή. Για να γίνουν οι αντιδράσεις της κυτταρικής αναπνοής και να απελευθερωθεί ενέργεια, συχνά απαιτείται η παρουσία οξυγόνου.

                                


2. Πώς γίνεται η ανταλλαγή των αερίων στους οργανισμούς.

 Ταυτόχρονα με την απελευθέρωση ενέργειας παράγεται και διοξείδιο του άνθρακα, που αποβάλλεται. Οι οργανισμοί δηλαδή προσλαμβάνουν οξυγόνο από το περιβάλλον τους και αποβάλλουν σε αυτό διοξείδιο του άνθρακα.

                           Αυτή η ανταλλαγή αερίων (οξυγόνου και διοξειδίου του άνθρακα) γίνεται:

            στο επίπεδο του κυττάρου, μέσω της πλασματικής μεμβράνης με διάχυση
              στο επίπεδο του οργανισμού.
     Σε επίπεδο οργανισμού, η διαδικασία ανταλλαγής αερίων ονομάζεται αναπνοή.


                    Θυμάμαι . . .
Το μιτοχόνδριο είναι το ενεργειακό κέντρο των ευκαρυωτικών κυττάρων. Στο οργανίδιο αυτό διεξάγονται οι χημικές αντιδράσεις της κυτταρικής αναπνοής, από τις οποίες ελευθερώνονται τα μεγαλύτερα ποσά  ενέργειας.      
                                                                                          
             
                                                                               Επιμέλεια
                                                                         Ειρήνη  Πανταζή
                                                                                                                                 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...