Πέμπτη, 12 Μαρτίου 2015

ΑΡΧΑΙΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ :ΕΝΟΤΗΤΑ 8ΚΕΙΜΕΝΟ 8-ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Λέγεται λοιπόν ότι στη Σικελία(αν και μοιάζει πιο πολύ με μύθο αλλά θα είναι κατάλληλο να το ακούσουν τώρα όλοι οι νεώτεροι) ξεχύθηκε από την Αίτνα ποτάμι λάβας και λένε ότι αυτό κυλούσε και προς την υπόλοιπη περιοχή και κυρίως προς κάποια πόλη από αυτές που κατοικούνταν εκεί.(Λένε λοιπόν ότι άλλοι όρμησαν να φύγουν επιδιώκοντας τη σωτηρία τους, ένας όμως από τους νεώτερους, επειδή έβλεπε ότι ο πατέρας του ήταν πολύ ηλικιωμένος και δεν μπορούσε να φύγει αλλά είχε παγιδευτεί μέσα στη φωτιά, αφού τον πήρε στους ώμους του τον μετέφερε. Επειδή όμως προστέθηκε αυτό ,νομίζω το βάρος παγιδεύτηκε και ο ίδιος. Από αυτό το γεγονός λοιπόν αξίζει να παρατηρήσουμε ότι ο θεός ευνοεί τους ενάρετους ανθρώπους. Γιατί λέγεται ότι η φωτιά κύλησε ολόγυρα και περικύκλωσε το μέρος εκείνο και ότι σώθηκαν μόνο αυτοί από τους οποίους η περιοχή ακόμα και σήμερα αποκαλείται τόπος των ευσεβών, αυτοί όμως που έφυγαν γρήγορα και εγκατέλειψαν τους γονείς τους (λέγεται ότι )όλοι χάθηκαν.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ
1)Γιατί ο νέος δεν έφυγε μαζί με τους άλλους κατοίκους από την πόλη τους;
2)Για ποιο λόγο τον βοήθησαν οι θεοί και με ποιο τρόπο τον έσωσαν;
3)Τι έπαθαν όσοι εγκατέλειψαν τους γονείς τους;

ΑΡΧΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ
Ακούω- ήκουον- ακούσομαι –ήκουσα- ακήκοα- ακηκόειν
Ορω- εώρων -όψομαι –ειδον- εώρακα- εωράκειν
Φέρω- έφερον- οίσω- ήνεγκον- ενήνοχα -ενηνόχειν
Παθητικοί χρόνοι
Λαμβάνομαι- ληφθήσομαι -ελήφθην
Λέγομαι- ρηθήσομαι- ερρήθην
Λείπομαι- λειφθήσομαι- ελείφθην.

                   ΣΤΟΓΙΑΝΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...