Τετάρτη, 25 Μαΐου 2016

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1.            Ποια ήταν τα αίτια των ανακαλύψεων του 15ου αιώνα και ποιοι οι παράγοντες που ευνόησαν τα υπερπόντια ταξίδια;
Σελ. 11 -12
2.            Τα επιτεύγματα των πρώτων Πορτογάλων θαλασσοπόρων και τα αποτελέσματά τους.
12 – 13
3.            Η β΄ εξερευνητική προσπάθεια του Χρ. Κολόμβου και η ανακάλυψη της Αμερικής
16
4.            Οι άμεσες και οι απώτερες συνέπειες των ανακαλύψεων:
a.      στον οικονομικό και στον κοινωνικό
b.      στον επιστημονικό και πολιτιστικό τομέα
18
5.            Τι γνωρίζετε για την εμφάνιση των Πανεπιστημίων κατά το 13ο αιώνα καθώς και για τη διδασκαλία της φιλοσοφίας και των φυσικών επιστημών σε αυτά;
19 – 20
6.            Η Φλωρεντία ως κέντρο πνευματικής κίνησης κατά τον 14ο αιώνα: Το έργο των Δάντη, Πετράρχη και Βοκκάκιου.
20 -21
7.            Τι ονομάζουμε «ουμανισμό» και ποιος είναι ο νέος τύπος ανθρώπου που αναδεικνύει η Αναγέννηση;
22
8.            Οι συνέπειες της ανακάλυψης της τυπογραφίας στη διάδοση του γραπτού λόγου.
24
9.            Ποιες ήταν οι συνθήκες που οδήγησαν στην εμφάνιση της θρησκευτικής μεταρρύθμισης και στη διαίρεση της δυτικής εκκλησίας;
25
10.        Οι καταδίκες του Λούθηρου από τον Πάπα και τη Δίαιτα κατά τη διάρκεια των ετών 1521 - 1529
26 &
27 – 28
11.        Τι γνωρίζετε για την «Ειρήνη της Αυγούστας»;
28
12.        Τα αποτελέσματα της Μεταρρύθμισης
32
13.        Οι ιδέες και το έργο των σημαντικότερων επιστημόνων και φιλοσόφων του 17ου αιώνα.
73 – 74
14.        Η φιλολογική παραγωγή κατά τον 17ο αιώνα.
75
15.        Τι γνωρίζετε για τον «Αιώνα των Φώτων», το έργο και τις ιδέες των σημαντικότερων Γάλλων Διαφωτιστών.
80 – 81
16.        Η «Εγκυκλοπαίδεια» και η συμβολή της στη διάδοση των ιδεών του Διαφωτισμού.
82
17.        Πότε ψηφίσθηκε, από ποιους συντάχθηκε και ποια η σημασία της Αμερικανικής Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας;
88
18.        Πότε ψηφίσθηκε και τι πρόβλεπε το πρώτο Σύνταγμα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής;
88 -90
19.        Η σύγκληση των Γενικών τάξεων στη Γαλλία (Φεβρουάριος 1789) και οι εξελίξεις που οδήγησαν στην ανακήρυξη της Συνέλευσης σε Εθνική και Συντακτική και στην ήττα του καθεστώτος της απόλυτης μοναρχίας.
92
20.        Η άλωση της Βαστίλλης και η «Διακήρυξη των δικαιωμάτων του Ανθρώπου και του Πολίτη».
92 – 94
21.        Με ποιους τρόπους επιδιώχθηκε η θρησκευτική αφομοίωση των χριστιανικών πληθυσμών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και πώς διαφυλάχθηκε η χριστιανική πίστη, από σημαντικό τμήμα του πληθυσμού;
103 – 105
22.        Τι γνωρίζετε για την υποχρεωτική ναυτολογία και την πειρατεία κατά τον 16ο & 17ο αιώνα;
105
23.        Ποια ήταν τα προνόμια που παραχώρησε μετά από την άλωση της Πόλης στον Πατριάρχη και στο Πατριαρχείο, ο Μωάμεθ ο Πορθητής;
111 – 112
24.        Ποια ήταν η σημασία των προνομίων για τους Τούρκους αλλά και για την Ορθοδοξία;
112
25.        Ποια ήταν τα κριτήρια επιλογής των προκρίτων και ποια τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες τους στο πλαίσιο της λειτουργίας των Ελληνικών κοινοτήτων;
113 – 114
26.        Τι ονομάζουμε Νεοελληνικό Διαφωτισμό, από πού επηρεάστηκε και ποιοι οι σημαντικότεροι εκπρόσωποί του;
136
27.        Το έργο και οι ιδέες των Αδ.Κοραή – Ρήγα Φεραίου.
136, 137 – 138
28.        Ο Νεοελληνικός Διαφωτισμός στο χώρο του κλήρου στο δεύτερο μισό του 18ου αιώνα:
a.      Οι προοδευτικές
b.      Οι συντηρητικές τάσεις.
139 – 140
29.        Η ίδρυση, η διεύρυνση και η μεταφορά της έδρας της Φιλικής εταιρείας.
Αποσπάσματα από 153, 154, 155
30.        Ποιες ήταν οι προτάσεις σχετικά με την αρχηγία της Φιλικής;
155
31.        Τι πρόβλεπε το «Σχέδιον Γενικόν» του  Αλ.Υψηλάντη, ποια λύση τελικά επικράτησε και γιατί;
155 – 156
32.        Η πορεία του στρατού του Δράμαλη από τη Θεσσαλία, μέχρι και την παράδοση του Ναυπλίου στους Έλληνες.(1882)
169 – 170
33.        Η πρώτη πολιορκία του Μεσολογγίου.
170 – 171
34.        Σε ποια συγκεκριμένα προβλήματα, οφείλεται ο περιορισμός των πολεμικών επιχειρήσεων το 1823;
171
35.        Τι γνωρίζετε για τη διακήρυξη της Βερόνας;
171 – 172
36.        Να περιγραφούν τα γεγονότα της πρώτης και της δεύτερης φάσης, της δεύτερης πολιορκίας του Μεσολογγίου.
177 – 180
37.        Τι γνωρίζετε για τη σύγκρουση Βουλευτικού – Εκτελεστικού (1823) και Πελοποννησίων – Νησιωτών, Στερεοελλαδιτών κατά τη διάρκεια του Αγώνα; Ποιες ήταν οι συνέπειες αυτών των συγκρούσεων;
186 – 187
38.        Οι αποφάσεις της πρώτης περιόδου της Γ΄Εθνοσυνέλευσης. (Επίδαυρος Απρίλιος 1826)
187 -188
39.        Η ψήφιση και το περιεχόμενο του «Πολιτικού Συντάγματος της Ελλάδος» (1/5/1827)
189 – 190
40.        Η αποκήρυξη της Ελληνικής Επανάστασης από τον Τσάρο της Ρωσίας και η εξέλιξη των Ρωσοτουρκικών σχέσεων κατά το 1821.
190
41.        Οι αποφάσεις του συνεδρίου της Βερόνας σχετικά με την ελληνική επανάσταση.
190
42.        Οι ρωσικές διπλωματικές πρωτοβουλίες για την επίλυση του ελληνικού ζητήματος:
a.      Η πρόταση για ίδρυση τριών ηγεμονιών (9/1/1824), και οι αντιδράσεις Ελλήνων και Τούρκων.
b.      Η υπογραφή και το περιεχόμενο του πρωτοκόλλου της Πετρούπολης.
192
43.        Η Ιουλιανή Σύμβαση – η ναυμαχία του Ναβαρίνου και η σημασία τους για το ελληνικό ζήτημα.
193 – 194
44.        Ποια μέτρα πήρε ο Καποδίστριας για:
a.      Τη διοικητική οργάνωση του κράτους
b.      Την ανόρθωση της οικονομίας
c.      Την εκπαίδευση και τη δικαιοσύνη
196 -197 &
199 & 201
45.        Ποια  πρωτόκολλα και συνθήκες υπεγράφησαν σχετικά με το ελληνικό ζήτημα κατά τα έτη 1828 – 1831 και ποια ήταν τα σύνορα που όριζαν;
201
46.        Ποιοι λόγοι συνέβαλαν στην ανάπτυξη αντιπολιτευτικής παράταξης στον Καποδίστρια και με ποιες συγκεκριμένες αντιδράσεις εκδηλώθηκαν το 1831;
201-202
47.        Η εκλογή του Όθωνα ως βασιλέα της Ελλάδος και η τελική ρύθμιση των ελληνικών συνόρων το 1832
249
48.        Ποια μέτρα πήρε η Αντιβασιλεία για την διοίκηση, την εκπαίδευση, την Εκκλησία, τη Δικαιοσύνη και την οικονομία.
251 – 252
49.        Οι ρυθμίσεις του Συντάγματος του 1844 και ο εκλογικός νόμος
254 – 255
50.        Η παραχώρηση της Επτανήσου στην Ελλάδα.
260
51.        Ποιες ήταν οι παρατάξεις που διαμορφώθηκαν κατά την Εθνοσυνέλευση του 1864 και ποιες οι βασικές θέσεις τους;
261
52.        Οι ρυθμίσεις του Συντάγματος του 1864
262
53.        Οι φιλελεύθερες και ανανεωτικές απόψεις του Χαρίλαου Τρικούπη:
a.      Τι γνωρίζετε για το «τις πταίει» και την αρχή της «δεδηλωμένης πλειοψηφίας»;
b.      Η αναδιοργάνωση του στρατού και τα δημόσια έργα κατά την περίοδο της πρωθυπουργίας του.
c.      Η αιτία της εκλογικής του αποτυχίας
263 – 264
54.        Ποιος ήταν ο σκοπός του «Στρατιωτικού συνδέσμου» και πώς επέβαλε τα αιτήματά του στην πολιτική ηγεσία της χώρας;
276 – 277

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...