Κυριακή, 11 Ιανουαρίου 2015

ΦΥΣΙΚΗ Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : ΔΥΝΑΜΕΙΣ                                 
                      Κεφάλαιο  3 :  Δυνάμεις

               Εναλλακτικές  ιδέες  των  μαθητών   για  τις  δυνάμεις :
Δύναμη :
Κάποιοι  μαθητές  νομίζουν  πως  « η  δύναμη  συνδέεται  με  κάποια  ανθρώπινη  δραστηριότητα ». Έτσι  δυσκολεύονται  να  καταλάβουν  ότι  άψυχα  αντικείμενα (π.χ. πάτωμα)  ασκούν  δυνάμεις .
                

Δύναμη  και  κίνηση :
Πολλοί  μαθητές  πιστεύουν  πως  « αν  ένα  σώμα  είναι  ακίνητο , δεν  ασκούνται   δυνάμεις  σ’ αυτό»  ή  ότι  «  για  να  κινείται  ένα  σώμα  με  σταθερή  ταχύτητα  πρέπει  να  ασκείται  δύναμη  σ’ αυτό»
                          

Βάρος :
Πολλές  φορές  οι  μαθητές  συγχέουν  το  βάρος  με  τη  μάζα .   
Ενότητες  3.1-3.2

                   Στόχοι που  τίθενται για  αυτές  τις   ενότητες  :

1. Να  μπορούν  οι  μαθητές  να  καταλαβαίνουν  την  έννοια  της  δύναμης  μέσω  των  μεταβολών  που  προκαλεί  στην  κίνηση  των  σωμάτων  ή  μέσω  των  μεταβολών  που  προκαλεί  στο  σχήμα  των  σωμάτων .
                    2.  Να  μπορούν  οι  μαθητές  να  περιγράφουν  την  αλληλεπίδραση δύο  σωμάτων (σχεδιασμός  δυνάμεων  που  αναπτύσσονται) .
3. Να  γνωρίζουν  οι  μαθητές  τις  κατηγορίες  δυνάμεων (από  επαφή/από απόσταση)  και  παραδείγματα  από  κάθε  κατηγορία .
4. Να  γνωρίζουν το  νόμο  του  Hook  και  την  εφαρμογή  του  στα  δυναμόμετρα
5. Να  περιγράφουν  τα  χαρακτηριστικά  της  δύναμης  της  βαρύτητας .
6.  Να  αντιληφθούν  οι  μαθητές
Δύναμη  τριβής : Περιγραφή , παραδείγματα  και  πως  εφαρμόζεται  σε  συγκεκριμένες  περιπτώσεις (σχεδιασμός)
7. Να  είναι  ικανοί  οι  μαθητές  να  σχεδιάζουν  τις  δυνάμεις  που   ενεργούν  σ’ ένα  σώμα .

 

Ενότητες  3.3 – 3.4 – 3.5

              Στόχοι  που  τίθενται  για  αυτές  τις  ενότητες :

1. Οι  μαθητές  ν’ αποκτήσουν  την  ικανότητα  να  σχεδιάζουν  συνισταμένη  δυνάμεων και  να  υπολογίζουν  το  μέτρο  της (όταν  οι  δυνάμεις  είναι  συγγραμικές  και  όταν  έχουν  κάθετες  διευθύνσεις)
2. Να  διατυπώνουν  οι  μαθητές  τη  συνθήκη  ισορροπίας  δυνάμεων  ή  υλικού  σημείου  και  να την  εφαρμόζουν  για  την  επίλυση  απλών  προβλημάτων .
                       

                                                                                 Επιμέλεια
                                                                           Ειρήνη  Πανταζή
                                                                                 Χημικός


Σημ. : Οι  εικόνες  είναι  απ’ το  διαδίκτυο

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...